การเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร :: 養育費請求

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคืออะไร

- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีสภาวะแห่งชีวิตสมบูรณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมไปถึงค่าศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- บิดาหรือมารดาจะต้องจ่ายให้แก่บิดาหรือมารดาอีกฝ่ายที่ปกครองดูแลบุตรอยู่
เช่น กรณีที่แม่เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรอยู่สามารถดำเนินการเรียกร้องให้พ่อจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้

- ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนี้สามารถเรียกร้องได้ทั้งในกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกัน หรือจดทะเบียนหย่ากันแล้ว (*บางท่านเข้าใจว่าเรียกร้องไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วทำได้ครับ)

- นอกจากนี้การเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่คนละประเทศก็สามารถดำเนินการได้

養育費とは

- 養育費とは、子どもが大人になって経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。日常の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

- 養育費は、子どもを監護している親に対して,もう一方の親が支払います。例えば、母親が子を養育している場合、父親に対して請求することができます。たまに勘違いされている人がいるのですが、養育費は父と母が結婚していない場合、父と母が一度結婚はしたが離婚した場合でも、請求が可能です。また、養育費の請求に国境はありません。

- 例えばタイ人である母が、タイに住んで子を養育している一方、日本人である父が日本に居住して生活している、という場合でも、養育費の請求は可能です。日本の弁護士であれば、母がタイにいたまま、代理人として日本にいる父に対し養育費を請求することができます。

ถาม-ตอบ การเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร :: 養育費に関するよくある質問

Q:ไม่รู้ว่าพ่อของเด็กอยู่ที่ไหน

A:อย่าเพิ่งยกเลิกความตั้งใจครับ ทนายมีสิทธิตามหน้าที่ในการขอข้อมูลทะเบียนบ้าน(จูมินเฮียว) หรือสอบถามชื่อที่อยู่จากเบอร์โทรศัพท์ได้ (เรียกว่าเบนโกชิไกโชไก:การสอบถามผ่านสมาคมทนายความ) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้การสืบหาที่อยู่ของพ่อเด็กได้

Q: 父が今どこにいるかわからない

A:あきらめないでください。弁護士であれば、戸籍住民票の職務上請求、携帯電話番号から住所氏名の調査(弁護士会照会といいます。)等により、父のいる場所を特定する手段を使って探すことができます。

Q:เรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้จำนวนเท่าไหร่

A:ขึ้นอยู่กับรายได้ของบิดา ส่วนใหญ่จะได้รับประมาณมากกว่าหมื่นถึงแสนเยนต่อเดือน

Q:養育費の金額は何バーツになるの?

A:父の収入によりますが、毎月数万円から10数万円を支払うことになるケースが多いです。

Q:ถ้าบิดาไม่ยอมมาคุยเรื่องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรล่ะ

A:ในญี่ปุ่น ถ้าทนายความเป็นตัวแทนติดต่อไป ส่วนใหญ่บิดาจะยอมมาคุยด้วยกรณีที่ต่อรองกันแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้า ก็จะดำเนินการไกล่เกลี่ย ขึ้นศาลเพื่อยุติข้อโต้แย้ง กรณีที่แต่งตั้งทนายว่าความแทน ทนายจะเป็นตัวแทนไปศาลในวันนัดพิจารณาคดี

Q:養育費の金額について、父が相談にのってくれない場合はどうすればよいですか

A:A 日本の弁護士が連絡した場合、話合いに応じるケースも多いです。話合いでの進展がない場合、調停、審判、訴訟といった裁判手続で養育費の金額を決定することも可能です。日本の弁護士を代理人に選任した場合、裁判期日へは弁護士があなたの代わりに出席します。

Q:ถ้าบิดาไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรล่ะ

A:หลังจากที่ผ่านขั้นตอนทางศาล กำหนดค่าเลี้ยงบุตรเรียบร้อยแล้วสามารถทำเรื่องอายัดทรัพย์สิน เช่นเงินเดือนของพ่อเด็กเพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรได้ ดังนั้นหากท่านไม่ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรผมแนะนำให้ปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการตามอายัดทรัพย์ตามที่กล่าวข้างต้น

Q:父が養育費を支払ってくれない場合は、どうすればよいですか。

A:裁判手続きの利用や、公正証書によって養育費を決めた後、相手方の給料や財産を差し押さえて、強制的に、支払ってもらうことができます。例えば、給与の差押えについては、一度手続きをとれば、最後の支払いの日まで、相手方の使用者から養育費を支払ってもらうことが可能です。養育費の不払いがあれば、日本の弁護士に相談して、差押の手続きをご依頼することをお勧めします。


ให้ผมได้ช่วยเหลือคุณ ติดต่อทนายเคน

TEL:03-6709-6785
FAX : 03-6709-6786
ภาษาไทย:070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken
Facebook